Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Spaakwiel bemesten

Loonbedrijf Stoel BV beschikt sinds 2020 over een moderne Duport Liquiliser om te kunnen spaakwiel bemesten. Deze machine is dan ook van alle gemakken voorzien, bandendrukwisselsysteem tot doorstroomregeling en natuurlijk GPS aangestuurde sectieafsluiting.

Het toedienen van vloeibare meststoffen wordt gedaan met een 13,5 meter brede spaakwielbemester. De bemester is voorzien van GPS aangestuurde sectieafsluiting. Op deze manier kunnen wij met minimale overlap uw gras, graan of bouwland voorzien van vloeibare meststoffen.

Door te kiezen voor onze vloeibare meststof in combinatie met spaakwiel bemesten, is de meststof gelijk plant opneembaar, dit geldt voor zowel de stikstof als de zwavel. Omdat de meststof vloeibaar in de grond, dichtbij de wortels wordt geïnjecteerd, kan het gewas een snelle weggroei en ontwikkeling realiseren. Dit zijn grote voordelen ten opzichte van korrelkunstmest. Met daarnaast nog de arbeidsbesparing die het u oplevert in combinatie met een aantrekkelijke prijs, is dit een zeer aantrekkelijk product voor u en uw bedrijf.

Meststof
De meststof die wij gebruiken is Anasol, Anasol bestaat uit 2/3 ureum en ammonium en 1/3 nitraat. Daarnaast bevat Anasol 4% zwavel wat gelijk staat aan 10% zwaveltrioxide (SO3), zwavel speelt een essentiële rol in de plant wat betreft de ontwikkeling van eiwitten, maar heeft ook een positieve invloed op de stikstofefficiëntie van de plant.

In vergelijking met kalkammonsalpeter (KAS), bevat onze meststof minder nitraat, dit brengt enkele voordelen met zich mee. Nitraat (NO3-)  hecht niet aan de bodem vanwege zijn negatieve lading, dit doen ureum (CO(NH2)2) en ammonium(NH4+) wel, vanwege hun positieve lading binden zij zich aan de negatief geladen kleimineralen en micro-organismen in de bodem.

Omdat nitraat niet hecht aan de bodem is deze vorm van stikstof zeer mobiel in de bodem. Dit omdat nitraat met het bodemvocht mee beweegt. Dit zorgt ervoor dat er eerder nitraatuitspoeling kan plaatsvinden.

Voordelen Spaakwielbemesten:

  • Direct plant opneembare meststof
  • Minimale uitspoeling en vervluchtiging door unieke product samenstelling
  • Voor een efficiëntere stikstof en zwavelhuishouding
  • Nauwkeurige toediening met egale verdeling
  • Arbeidsbesparend
  • Aantrekkelijk geprijsd, Prijs op aanvraag
  • Geen voorfinanciering van de meststof